Tvorba webstránok

Webová stránka je v dnešnej dobe najdostupnejšia a najlacnejšia prezentačná miestnosť, najekonomickejší ponukový katalóg a najrýchlejší spôsob ako osloviť množstvo potenciálnych zákazníkov bez ohľadu na geografickú vzdialenosť od Vášho skutočného sídla.

Zákazníci si vyhľadávajú informácie o produkte/službe online - recenzie, návody, kontakt na predajcu... Je dôležité, aby ste im tieto informácie vedeli poskytnúť Vy a nie konkurencia.

Zvýšite dôveryhodnosť svojho podnikania

Dojem z webstránky v očiach ľudí budí dojem celej firmy. Kvalitným webom podporíte ich dôveru a z návštevníka sa jednoduchšie stane zákazník/klient.

Predstavíte svoju značku

Vaša značka je budúcnosť a istota, o ktorú sa môžete opierať aj v horších časoch. Webstránka by preto s ňou mala ladiť a prezentovať tak jej hodnoty, vízie a ciele.

Získate nových zákazníkov/klientov

S moderným webom jednoduchšie oslovíte nových návštevníkov a presvedčíte ich.

Ako prebieha tvorba webstránky?

Tvorba webstránky prebieha vo viacerých fázach. V každej z nich spolu komunikujeme a postupne tak tvoríme výslednú stránku, ktorá bude napĺňať Vaše predstavy. Zároveň bude spĺňať všetky požiadavky na modernú a efektívnu webstránku.

Úvodná konzultácia

Predstavíte nám svoju víziu a spoločne si stanovíme ciele, ktoré má webstránka splniť.

Analýza konkurencie a SEO

Pozrieme sa na Vašich konkurentov, zistíme, ako Vás od nich odlíšiť. Na základe toho stanovíme, čo na stránke má byť, aby Vás zákazníci našli.

Návrh štruktúry webstránky

Kompletná predstava toho, aké stránky a komponenty sa budú na webe nachádzať a akým spôsobom budeme návštevníka po stránke viesť, aby sme dosiahli požadovanú akciu.

Príprava obsahu

Do pripravenej štruktúry stránky sa pridá obsah. Pripravia sa texty, stanovia sa vizuálne prvky.

Grafický návrh

Na základe kompletnej štruktúry stránky sa vypracuje finálny grafický návrh tak, aby korenšpondoval s Vašim dizajn manuálom.

Implementácia návrhu

V tejto fáze sa samotný návrh mení na webstránku - programujú sa šablóny stránok a jednotlivé funkcionality.

Testovanie a spustenie

Hotová stránka prejde testovaním, aby sa preverila 100%-ná funkčnosť. Následne prichádza spustenie webstránky.

Koľko stojí webstránka?

Každá webstránka, ktorú vytvárame, je jedinečná a na mieru. Priblížte nám svoju predstavu a na základe toho Vám vieme pripraviť cenovú ponuku.

Nezáväzná cenová ponukaChcem stretnutie

Realizované projekty

Vybrali sme pár projektov, na ktorých realizáciu sme obzvlášť hrdí,
a predstavíme vám ich podrobnejšie.