Cenová ponuka

Pre vypracovanie cenovej ponuky potrebujem vedieť ešte pár informácií. Vyplňte preto, prosím, tento formulár. Všetky údaje, ktoré doň zadáte považujeme za dôverné.


  • Výber služby
  • Podklady
  • Základné údaje

  Zvoľte službu

  Nový webPrerobenie existujúceho
  Doména
  Uveďte požadovanú doménu webstránky

  Túto doménu vlastnímTúto doménu chcem objednať u Vás
  Inšpirácia
  Uveďte odkazy na relevantné stránky k Vášmu projektu, ktoré sa Vám páčia.

  Štruktúra stránky
  Popíšte Vašu predstavu o štruktúre webstránky - aké stránky a podstránky sa na nej majú nachádzať, čo by na nich malo byť uvedené.

  KPI
  Aké sú kľúčové ukazovatele úspechu? Čo presne chcete webstránkou dosiahnuť? Popíšte čo a za ako dlho chcete dosiahnuť (napr. 100 rezervácií do 3 mesiacov a pod.).

  CTA
  Aká by mala byť bezprostredná činnosť po navštívení Vašej webovej stránky?

  Zaregistrovať saVyhľadať informácieObjednať si službyKúpiť si produktPoužiť kontaktný formulár
  Funkcionalita
  O aké funkcionality na webstránke máte záujem

  Kontaktný formulárRezervačný systém ubytovaniaE-commerceKalendár podujatí
  Jazykové mutácie
  V akých jazykoch by mala byť Vaša webstránka?

  SK SlovenskyEN/GB AnglickyEN/US AnglickyDE NemeckyFR FrancúzskyES ŠpanielskyIT TalianskyPL PoľskyCZ ČeskyRU Rusky
  Hosting
  Kde bude webstránka umiestnená

  Mám vlastný hostingChcem si hosting objednať u Vás

  Nový e-shopPrerobenie existujúceho
  Doména
  Uveďte požadovanú doménu e-shopu

  Túto doménu vlastnímTúto doménu chcem objednať u Vás
  Inšpirácia
  Uveďte odkazy na relevantné stránky k Vášmu projektu, ktoré sa Vám páčia.

  Štruktúra e-shopu
  Popíšte Vašu predstavu o štruktúre e-shopu - aké stránky a podstránky sa na ňom majú nachádzať, čo by na nich malo byť uvedené.

  KPI
  Aké sú kľúčové ukazovatele úspechu? Čo presne chcete e-shopom dosiahnuť? Popíšte čo a za ako dlho chcete dosiahnuť (napr. 1000 nákupov do 3 mesiacov a pod.).

  CTA
  Aká by mala byť bezprostredná činnosť po navštívení e-shopu?

  Zaregistrovať saVyhľadať informácieObjednať si službyKúpiť si produktPoužiť kontaktný formulár
  Funkcionalita
  O aké funkcionality na e-shope máte záujem

  Kontaktný formulárNapojenie na skladový systém
  Jazykové mutácie
  V akých jazykoch by mal byť e-shop?

  SK SlovenskyEN/GB AnglickyEN/US AnglickyDE NemeckyFR FrancúzskyES ŠpanielskyIT TalianskyPL PoľskyCZ ČeskyRU Rusky
  Hosting
  Kde bude e-shop umiestnený

  Mám vlastný hostingChcem si hosting objednať u Vás
  Doména
  Uveďte webstránku, pre ktorú chcete SEO audit

  Máte už profily alebo stránky na sociálnych sieťach
  Vložte sem odkaz na každú z nich

  Cieľová skupina
  Popíšte čo najdetailnejšie - demografické údaje, správanie a pod.

  O správu ktorých sociálnych sietí máte záujem?

  Jazyky
  V akých jazykoch má byť komunikácia?

  Vaša požiadavka
  Popíšte čo najpresnejšie, o akú službu máte záujem.

  Cieľ projektu
  Popíšte, aký je dôvod realizácie projektu. Aká je Vaša predstava, čo ním chcete dosiahnuť.


  • Výber služby
  • Podklady
  • Základné údaje

  Texty
  Plánujete vytvoriť a dodať všetky potrebné texty, alebo ich pre Vás pripravíme my?

  Dodáme všetky texty pre celý projektChceme vytvoriť texty od Vás
  Fotografie a obrázky
  Máte pripravené fotografie v dostatočnej kvalite, prípadne ich obstaráte vo vlastnej réžii? Ak nie, uprednostňujete zhotovenie fotografií nami alebo využitie služieb fotobánk?

  Máme pripravené vlastné fotografieVyužijeme fotobankuVyužijeme Vaše služby fotografa
  Logo
  Máte logo, ktoré chcete v tomto projekte použiť? Ak nie, pripravíme ho pre Vás?

  Nahrajte Vaše logo vo formáte .jpg,.png alebo .pdf

  Dizajn
  Máte zadefinovaný dizajn pre tento projekt minimálne v rozsahu hlavné a doplnkové farby s ich kódmi, hlavný a doplnkový font? Ak nie, pripravíme to pre Vás?

  ÁnoÁno, ale je ho potrebné upraviťNie, vytvorte ho pre násNie je potrebné
  Uveďte hlavné a doplnkové farby s ich kódmi, hlavný a doplnkový font

  Podklady
  V tejto fáze žiadne nepotrebujeme, pokračujte na ďalší krok.


  • Výber služby
  • Podklady
  • Základné údaje

  Názov spoločnosti
  Uveďte presné obchodné meno

  Oblasť podnikania

  Uveďte aká

  Čím sa firma zaoberá
  Popíšte čo najpresnejšie, čo je hlavnou náplňou činnosti firmy. Je pre nás dôležité to vedieť, aby sme mohli projekt pripraviť.

  Kontaktná osoba
  Zodpovedná osoba
  Osoba zodpovednú za projekt a jeho záverečné schvaľovanie

  Rovnaká ako kontaktná osoba
  Deadline
  Dátum, kedy má byť projekt hotový/spustený

  Rozpočet
  Aký je Váš rozpočet na tento projekt?

  do 500€501 - 1 000€1 001 - 2 500€2 501 - 5 000€5 001 - 10 000€10 001€ a viac